Teamudvikling - ryk sammen på opgaven

Vi drømmer om at spille hinanden gode i et meningsfyldt samarbejde, men den daglige realitet kan være præget af ensom parallel leg i opgaveløsningen

Vi kan noget særligt, når vi gør det sammen, men det kommer ikke af sig selv!
Mange grupper er dannet med håbet om, at de helt af sig selv udvikler sig til velfungerende teams. Det kommer ikke til at ske, for det kræver en særlig indsats. Det kræver, at gruppen forholder sig til helt basale spørgsmål som:
Hvem er vi - og hvorfor netop os?
Hvad skal vi - hvilke opgaver forventes vi at løse og hvordan organiserer vi os omkring det?
Hvordan gør vi - hvilke aftaler har vi omkring kvantitet og kvalitet - og hvordan finjusterer vi undervejs?
Sådanne store spørgsmål kræver ramme og proces for at kunne blive foldet så tilstrækkelig ud, at de kan danne basis for teamets arbejdsro. Og det er jo det, det handler om! At den enkelte i et koordineret samarbejde og med teamet i ryggen kan bidrage meningsfuldt til kerneopgaven. Her befinder sig et væsentlig bidrag til den trivsel, som mange længes efter.

GRUS før MUS - at få JEG-erne til at forbinde sig til et VI med retning

GRUS står for GRuppeUdviklingsSamtale og blev lanceret i 90'erne i et forsøg på at effektivisere og delvist erstatte den årlige MUS. Det lykkedes ikke rigtigt, men GRUS har en helt særlig berettigelse som et forløber for MUS.
I min optik er en GRUS en fælles strategisk rammesætning forud for MUS. Gennem en faciliteret drøftelse af det kommende års fokus inddrages medarbejderne i strategiske og tematiske overvejelser i forhold til det kommende år.
På den måde bliver GRUS et redskab til at understøtte en fælles forståelse af retning, mål og succeskriterier for både gruppen og den enkelte i den kommende MUS. Det er strategi til hverdagsbrug!

Jeg tilbyder: 
- At facilitere jeres årlige GRUS
- Kurser i MUS og GRUS 
- Procesvejledning ift at sikre større udbytte af MUS

Løs konflikter i tide

Gruppe er for mange dagligdagens trygge ankerpunkt i et hektisk og foranderligt arbejdsliv. Derfor gør det også ekstra ondt, når gruppen ikke fungerer optimalt. Det kan være, at der er knas i relationerne og at gruppen har svært ved at komme videre ved egen hjælp. Det kan være, at gruppen efter flere års hårdt arbejde har brug for nytænkning eller revitalisering. Det kan være, at kommende forandringer truer gruppens eksistens eller stiller afgørende nye krav til måder at samarbejde på.

I kan ikke komme videre ved egen hjælp, så meget ved I - for det HAR I prøvet!
Som erfaren konfliktløser og procesguide sætter jeg en tryg og respektfuld ramme for, at I kan arbejde konstruktivt og fremadrettet med jeres vanskeligheder. Det er ikke altid nemt – men det giver ofte god mening. Jeg tilbyder en professionel ramme, hvor jeg sammen med jer undersøger det bøvl og besvær, som I er ramt af. Jeg giver også mit bedste bud på hvordan jeg opfatter situationen, og med det udgangspunkt arbejder vi med at finde fælles mulige veje frem.

APV som løftestang for trivsel

Så kom resultatet på APV'en, og hvad så?
Eet udfordringerne med det fysiske arbejdsmiljø - de er som regel til at afhjælpe med skærmbriller og en bedre stol.
Men hvad med det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan samle de mange anonyme besvarelser til fælles temaer, som det er muligt at drøfte på en konstruktiv og løsningsorienteret facon? Og hvordan sikre, at det foregår på en god måde, hvor ingen hænges ud og alle tager ansvar for den fælles fremtid?

Jeg tilbyder:
- Rådgivning i planlægning og udførelse af APV-processer
- Facilitering af APV-dialoger
- Coaching af ledere forud for APV-drøftelser

Service tjek på gruppen

Vi har en tendes til at tro, at når grupper og teams først er etableret, så passer de sig selv!
Et team er baseret på ideen om, at medarbejdere med komplementære kompetencer sammen kan løse en opgave af højere kvalitet end den enkelte er i stand til alene. Men hvis et teamsamarbejde skal blive til andet end høflig parallel leg skal der en løbende indsats til for at få teamet til at udvikle sig undervejs. Roller skal defineres, opgaveforløb skal aftales, forventninger skal afstemmes og spidskompetencer skal i spil. Det sker ikke af sig selv, så det bliver man nødt til at tale om!
Det kan være en god investering jævnligt at stoppe op og ærligt spørge hinanden: Hvordan går det egentlig for os?
Spiller vi hinanden tilstrækkelig gode? Hvor er vi faldet af på den? Hvordan har vores opgaver ændret sig? Hvad betyder det for vores samarbejde fremover?

Det kan jeg hjælpe jer med:
ServiceTjek -  Hvordan kommer vi styrket videre sammen?
Samarbejde og kommunikation - Brug af MBTI/JTI som redskab til at forstå præferencer og roller i teamet