Stressbehandling - kom styrket igen

Det kan jeg hjælpe med:
Individuel stressbehandling i tæt samarbejde med arbejdspladsen
Coachingforløb inden sygemeldingen er en realitet
Foredrag om stresshåndtering
Rådgivning til HR om håndtering af stress og belastninger

Stress er blevet en folkesygdom, som dybest set handler om, at vi vil mere end vi kan.
Vi lever i en tid og et samfund, som bombarderer os med stimuli, indput og opgaver i een uendelig strøm.
Det er vores hjerner ikke designet til at rumme - og vores kroppe kan ikke holde til det!
Kompleksiteten i organisationer medfører, at vi dagligt må navigere i vanskelige paradokser ofte kun vejledt af vort 
eget høje ambitionsniveau. Vi bliver aldrig færdige, der er altid flere opgaver end det er muligt at løse!

Der er ingen nemme løsninger, men vi kan godt arbejde med det!
Det handler om at tage vare på sig selv. Det handler om at koordinere og organisere i teamet og gruppen.
Det handler om nærværende og tydelig ledelse. Det handler om organisationer med værdier og visioner.

Forebyg på arbejdspladsen

Stresshåndtering er ikke bare et personligt ansvar. Som arbejdsplads kan man hjælpe ved at skabe gode rammer, have tydelige aftaler og skabe redskaber, der kan bruges, når det bliver nødvendigt at prioritere.
Det duer ikke, at lederne sender mails 02:21 natten mellem onsdag og torsdag. Det holder ikke at uddelegere opgaver med kort deadline fredag eftermiddag. Der skal være tid til at spise frokost sammen og mødes jævnligt med dem, man løser opgaver sammen med.
Det handler om at skabe nogle få tydelige leveregler, som sender tydelige signaler om, at det er OK at passe sin nattesøvn, holde weekend og tale sammen i løbet af dagen.

Individuel stressbehandling

Når man rammes af stress, vil man ofte føle sig overvældet af fysiske og psykiske symptomer. Det kan føles som om, man ikke kan genkende sig selv og sine reaktioner. Det kan opleves skræmmende og urovækkende – både for den stressramte og for arbejdspladsen. Derfor er det godt at vide, at langt de fleste stressramte kommer godt igennem belastningsperioden og vender styrkede tilbage til arbejdet igen.

Klogere på sig selv, på advarselssignalerne og på det gode arbejdsliv.

Stressbehandling hos mig er et struktureret og evidensbaseret forløb, hvor vi tager hånd om det nødvendige, skridt for skridt.
Vi aftaler løbende, hvordan din arbejdsplads bedst informeres og inddrages

Forløbet vil typisk bestå af 6- 10 samtaler og forløbet kan opdeles i tre faser:
1. Afklaring og aflastning
- her afdækkes og vurderes dine symptomer og du får konkrete og basale redskaber, der aflaster dig og skaber ro.

- du får viden om, hvad der sker og hvad du kan forvente
2. Læring og færdigheder
-
her arbejder vi med indsigt i, hvad der forårsagede netop din belastningsreaktion samt hvilke mønstre, du med fordel kan arbejde med og hvordan

- du får indsigt i din personlighed og lærer nye færdighede
3. Opsamling og perspektivering
- her har vi fokus på, hvordan du kan fastholde vigtig viden om dig selv og vende styrket tilbage i dit liv
- der lægges plan for tilbagevenden til arbejdet

3-parts samtaler i organisationen

Tilbagevenden efter en stresssygemelding kan opleves som en vanskelig passage for både medarbejder og leder.
Hvordan får vi lavet de gode aftaler? Hvordan får vi sagt det, der skal siges? Hvordan sikrer vi, at den opnåede bedring holder på den lange bane? Hvad er den rigtige måde at lave opstarten på? Hvordan understøtte og koordinere de mange gode råd, der findes om den gode opstart?

Her kan det være en hjælp at have en 3. part med, som fra sidelinien kan understøtte en god og åben dialog og som kan trække relevante erfaringer på banen. Jeg tilbyder at facilitere: 
- Samtaler med leder og medarbejder, der kan forebygge, at stresssygemelding bliver nødvendigt
- Opstartssamtaler forud for tilbagevenden til arbejdet.

Som autoriseret erhvervspsykolog med speciale i personlig udvikling har jeg det dobbelte perspektiv:
At sikre en gradvis tilbagevenden til fuld funktion på arbejdspladsen, som samtidig understøtter den enkeltes bedring og trivsel. Jeg har på den baggrund gode erfaringer med et direkte samarbejde med arbejdspladsen omkring forløbet.
Skriv til mig på info@birgittesvinth.dk og hør nærmere

Robust når det gælder

-Tænker I, at robusthed er noget, I skal udvikle sammen?
-Har du behov for at stå styrket i dine udfordringer?

Robusthed er ikke en medfødt personlig egenskab, men noget man træner livet igennem. Det er der god grund til at gøre i en tid, hvor mange input, sociale medier, korte deadlines og hyppige forandringer truer vores ligevægt.
Alle kan blive bedre til at være Nærværende i Nuet også selvom det bimler og bamler hele vejen rundt.
Grupper kan blive bedre til sammen at navigere i komplekst farvand, selvom det mest af alt minder om en White Water Rafting, man ikke har bedt om at komme med på. Det kræver, at der bliver talt om det - og at det er legalt at række ud, når det bliver svært.

Jeg tilbyder:
Foredrag om Robusthed
Forløb, hvor gruppen træner sin robusthed
Individuelle udviklingsforløb