Personligt lederskab - brug dig selv bevidst

Birgitte er en ambitiøs og engageret underviser, facilitator og samarbejdspartner, som er værdsat af såvel opdragsgiver som deltager. Birgittes menneskelige indsigt og undersøgelse af opgaven gør, at hun formår, at tale til deltagernes hjerne, hjerte og vilje til handling hver gang. Udover sin dybe faglige indsigt i ledelse af forandringer har Birgitte konkrete værktøjer til hvordan man som forandringsleder bruger sig selv til at motivere forskellige interessenter i et projekt.
Rikke Hollesen, senior konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mindfulness til arbejdsbrug

Vi har behov for nærvær og fokus for at kunne tænke os om og handle klogt.
Det kan være vanskeligt, da vi bliver bombarderet fra alle tænkelige vinkler gennem afbrydelser, endeløs mødeaktivitet uden tid til opsamling, en fyldt indbakke, telefonen der ringer og kollegaerne, der taler lidt for højt sammen på kontoret.
Vi skal kunne zoome ind og stille skarpt, mens vi trækker vejret dybt og mærker hvor vi står og hvad vi vil.
Her kan mindfulness øvelser være til stor hjælp, og det er ikke nødvendigt at slæbe meditationspuden med på arbejdet.
Ved hjælp af små tips og enkle øvelser kan man komme langt, og jeg står inde for, at det er umagen værd.
Både for den enkelte, for gruppen og for kerneopgaven.

Det kan jeg hjælpe med:
Et inspirerende foredrag spækket med tips og tricks
Kom godt igang! MorgenMeditation på arbejdspladsen
En kursusdag med god tid til at træne teknikker og øvelser

 

 

Perspektiv og fordybelse i ledergruppen - tid til et LederRetreat?

Mange ledergrupper oplever ikke at få det fulde udbytte af samarbejdet. Synergien udebliver, selvom flere i det skjulte drømmer om, at man kunne mere sammen. Møderne er pakket med information, brandslukning og nødvendig koordination på tværs. Og der kan også være en tendens til, at man vogter lidt på hinanden og holder sin usikkerhed tæt til kroppen for ikke at falde igennem. Men nu er der vigtige temaer at drøfte og store beslutninger forude, som kalder på fordybende samtaler samt nødvendigheden af faktisk at få alles særlige kompetencer i spil.

Jeg kan hjælpe jer med at skabe rammen!
Vi tager væk 2-3 dage på et dejligt og afsides sted.
Her skaber vi sammen plads til den langsomhed, der er en forudsætning for, at man kan mærke sig selv og hinanden.
At de vigtige drøftelser får plads til at folde sig ud, så mening og retning kan bryde frem.
Vi har på forhånd lavet et løst rammeprogram med rigelig plads til de temaer, I måtte have behov for at drøfte.
Jeg faciliterer og underviser efter behov - og sørger for mindfulness øvelser undervejs, der får jer helt ned i gear.
Jeres udbytte er større beslutningskvalitet og et mere udfoldet og effektivt samarbejde i dagligdagen.

Kompleksitets kompetencer

- Har I behov for en time-out, hvor I drøfter, hvordan I kan manøvrere klogt i kompleksiteten inden for jeres felt?
- Oplever I jer ofte handlingslammede i forhold til at navigere, når signalerne er modsatrettede?

Kompleksiteten i arbejdslivet er kommet for at blive, og den kan opleves overvældende på daglig basis. Kompleksiteten behøver dog ikke at sætte os skakmat og sende os i flyverskjul, selvom paradokserne og dilemmaerne står i kø.
Desværre er der en tendens til, at vi trækker os og etablerer uhensigtsmæssige beskyttelsesstrategier i mødet med kompleksiteten. Det kan faktisk godt lade sig gøre at tale om det og sammen folde landskabet ud, så handlegrunden bliver lige præcis så sikker, at vores Faglige Fødder kan lede os på vej. Og ofte er det faktisk muligt at genanvende kendte redskaber i denne proces. Det kræver bare lige at vi stopper op så længe, at vi får øje på dem.

Jeg tilbyder:
Temadage med opfølgning hvor vi arbejder med kompleksiteten, som I møder den
Foredrag om kompleksitetskompetencer

Coaching - at tænke om og mærke efter

Er du kørt fast i den seneste krævende forandringsproces?
Føles de personlige relationer og samarbejdet med dine medarbejdere krævende?
Kniber det med din egen motivation i lederrollen?
Giver dit lederskab anledning til eksistentielle spørgsmål, som du ikke ved, hvor du skal gå hen med?

Selvledelse er blevet en vigtig personlig kompetence - hvis ikke den vigtigste! Det at lede sig selv klogt er en forudsætning for at kunne lede andre på holdbar vis. Samtidig er mange af os overladt til selvledelse i det daglige enten på grund af travle ledere eller fordi vi sidder med et særligt ansvarsområde.
Coaching er i den forbindelse ikke en luksus - snarere en nødvendighed. Coaching er et tilbud om kvalitetssikring og udvikling af dine ledelsesbeslutninger. Coaching er en professionel samtale på dine præmisser med min erhvervspsykologiske faglighed og erfaring som klangbund!

Jeg tilbyder en rummelig og professionel atmosfære, som giver dig mulighed for at tænke højt på sidelinien af din ledelsespraksis. Du vil blive udfordret til at tænke om og mærke efter – men altid med respekt for dine faglige og personlige værdier og intentioner.  Jeg bruger mig selv aktivt, så du kan forvente både feedback og ideer ud fra mit psykologiske bagkatalog men altid med respekt for dine særlige udfordringer.

Mange udfordringer og dilemmaer i lederrollen kan nødvendiggøre en time-out! Ledelsesmæssige vanskeligheder opstår ofte der, hvor de personlige kompetencer udfordres. Det kan være vanskeligheder ved at træffe beslutninger, gå ind i konflikter, kommunikere med gennemslagskraft eller sætte personlige grænser.

Coaching hos mig styrker din indsigt i, hvordan du bruger dig selv som menneske i din lederrolle. Hvad understøtter, at du kan være den bedste udgave af dig selv? Gennem samtalerne vil vi sammen skabe klarhed over, hvad der er væsentligt, muligt og ønskeligt i forhold til din konkrete udfordringer.
Det er coaching, terapi og eksistentiel vejledning – alt efter behov og udfordring.
Et coaching forløb har typisk en varighed af 5-10 samtaler á 1½ time – og er en mulighed for både enkeltpersoner og ledergrupper.

Jeg tilbyder:
- Supervision af ledergrupper
- Coaching af vidensmedarbejdere og specialister
- Coaching af projektledere
- Coaching af ledere på alle niveauer ift personlige temaer og udfordringer i lederrollen