Forandringsledelse - skab bedre resultater med psykologien i ryggen

Forandringscirklen er tæt på genial, den er nem at huske og til at anvende!
Kurset har gjort mig mere skarp på forandringsledelse og dermed er jeg blevet bedre til at inddrage folk løbende og få dem med. Kurset har også givet os en fælles platform til at gøre hinanden opmærksom på vigtigheden af løbende at sparre hinanden på forandringsledelse. 
Michael Olsen, IT-chef i 3F

Jeg tilbyder:
Kursus i praksisnær forandringsledelse
Kursus i Det personlige lederskab for projektledere
Undervisning/peptalks ift forbedringsledelse
Simulationstræning på relevante cases

Træn jer klogere i forandringsledelse - sammen!

Mange forandringsprojekter er under pres, og det er forandringslederen ofte også. Det er let at miste overblik og handlekraft, når det ene benspænd afløser det andet. Det kræver både viden, erfaring og handlekraft at lykkes med forandringsledelse - samt en evne til at time sine indsatser klogt.
Selv piloter med mange timer i luften bag sig er forpligtede på med jævne mellemrum at bruge tid i en fly-simulator, hvor de træner og udvikler deres handle-repertoire i forhold til usædvanlige situationer i luften.
På lignende vis kan forandringsledere med fordel give hinanden et timeout, hvor de træner udfordringer i forandringsledelse i virkelighedsnære cases. Det er tid, der er godt givet ud!

Forandringer er ikke sådan at styre, men de kan godt ledes!

Træn personlige kompetencer

70-90% af forandringers succes skyldes ledelse
Mel Fugate

Vil du gerne blive bedre som formidler?
Vil du gerne blive bedre til at skabe følgeskab?
Vil du gerne blive bedre til at motivere dine medarbejdere?

De mange forandringer kræver sin leder. Og som leder af forandringer udfordres man også løbende på sine personlige kompetencer. Man skal kunne sælge visionen klart og inspirerende. Man skal kunne gøre kort og tydeligt rede for projektets HVORFOR.
Man skal gå foran med det gode eksempel og være rollemodel. Man skal sikre tilknytning og samhørighed undervej. Der skal forhandles og skabes alliancer. Skabes opbakning og handlekraft. Og det skal gøres med overbevisning.
Det kræver sin leder - og det kræver, at man bruger sine personlige og relationelle kompetencer bevidst!
Det handler om emotionel intelligens (EQ). Den kan heldigvis udvikles hele livet igennem, og det er heldigt, for store undersøgelser viser, at vores EQ har stor betydning for, i hvilken udstrækning vi når vores mål.

Opdatér værktøjskassen

Trænger I også til at genopfriske forandringslederens værktøjskasse?
Er der brug for indput til, hvordan I arbejder MED fremfor MOD den menneskelige psykologi?
Har I behov for tips og tricks til relationsarbejdet med de mange interessenter i forandringerne?

Den menneskelige psykologi er både facinerende og kan også opleves som en "dark horse", når man arbejder med forandringsledelse. Det behøver ikke at være så svært. Vores hjerne er kompliceret, men også yderst taknemmelig, såfremt vi følger nogle få og velafprøvede grundregler. Det handler om at skabe en passende balance mellem udfordring, motivation og tryghed. Der kan forandringslederen gøre en stor forskel.

Skab et fælles sprog som professionel rygstøtte

Kniber det med at forstå den manglende fremdrift i jeres forandringsprojekt?
Er I som ledergruppe ikke gode nok til at hjælpe og udfordre hinanden?
Vinder statusdrøftelser over fælles sparring i ledergruppen?

Der findes mange gode redskaber og koncepter, der kan hjælpe forandringsledere og ledergrupper - jeg nævner i flæng; Scrum, Prince2, ActeeChange. Deres største berettigelse er måske, at de giver ro i maven (der er styr på det!) og et fælles sprog (vi ved, hvad hinanden taler om).
Når ledere samles om at drøfte forandringsprojekter, kommer det ofte til at handle om at kunne dokumentere status og fremdrift. Det er naturligvis nødvendigt. Men investeringen i et fælles sprog kaster gerne noget andet af sig, nemlig at ville, turde og prioritere drøftelser af, hvilke vanskeligheder og udfordringer der venter forude. Med et fælles sprog i ryggen har man en fælles referenceramme i forhold til at udforske og udfordre.

Det kan jeg hjælpe jer med:
At skabe et fælles sprog for psykologien i forandringer
At skabe bedre muligheder for, at ledergruppen kan sparre indbyrdes
At træde et skridt tilbage og drøfte udfordringer og kloge greb i jeres aktuelle forandringsprocesser