Ydelser

Fast i målet - blød i processen!

At udvikle organisationen sammen kræver en fokuseret indsats - hvad enten man vil arbejde med sin feedback-kultur, styrke ledelsessamarbejdet på tværs, navigere i kompleksitet eller arbejde med forebyggelse af overbelastninger.
Det kan være svært at tage fat på - for det kan opleves som en udsat position at have en umiddelbar forståelse af problemernes omfang uden helt at vide, hvad man egentlig gerne vil have i stedet.
Det hjælper jeg med at finde ud af og få sat ord på. Jeg har få færdige koncepter men mange spørgsmål for at afklare, hvad I egentlig vil og ønsker at opnå.

Dernæst vil jeg hjælpe med at designe det ønskede udviklingsforløb, rammesætte og afvikle planlagte aktiviteter - og holde jer op på at få omsat de gode intentioner til daglig praksis.
Det, jeg kan som erhvervspsykolog, er at skabe Ramme og Rum, så det er muligt at tale om det, der betyder noget.