Sammen om det væsentlige
Mange MUS samtaler opleves stadig som en parantes uden effekt i forhold til det daglige arbejde.
Bevares – det er da hyggeligt med god tid til en grundig snak om dig og dit – men hvordan er det lige, det hænger sammen med det, de andre går og gør?
Og gad vide, hvad der egentlig bliver talt om til de andres MUS? Og hvad med det momentum vi så gerne vil opnå sammen? At vi både har et fælles fokus og at vi samtidig bevæger os i nogenlunde samme retning? Det er på tide at sætte MUS i et mere strategisk perspektiv . Det kan gøres ved at tage et fælles afsæt og sigte i samme retning. Det kan gøres ved at nære det professionelle VI ved at skabe midlertidig mening – sammen!

At tænke over hvad vi vil – og lægge mærke til hvad vi gør
Vi lever på mange måder i en flydende og grænseløs tid. Der er et underskud af mening og et overskud af information. Alt er til debat og kan hele tiden laves om. Der er flere muligheder og invitationer end det er menneskeligt og professionelt muligt at honorere. Risikoen er, at den enkelte bliver fanget i sin egen faglige trædemølle med en uoverskuelig bunke af opgaver. Det kan være svært at prioritere og risikoen for overbelastning ligger lige for. Modgiften er den fælles omtanke og det fælles perspektiv.
At personalegruppen stopper op, ser hinanden i øjnene og drøfter, hvordan det går, hvad der er givet og hvad der er muligt! Det kræver et MØDE af en mere involverende karakter, end de  informationsmøder, som mange er ved at drukne i. Det kræver et MØDE med ramme og retning og med tid til at drøfte det væsentlige, så meningen bliver til at få øje på.

GRUS før MUS – et VI med retning
GRUS før MUS er mit bud på, hvordan man med fordel kan kombinere det fælles og det individuelle perspektiv. Formålet er at skabe skabe fælles mening gennem overblik, ramme og retning i forhold til det kommende års indsats. Det gøres ved, at der forud for årets MUS holdes en GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS). Her tager leder og medarbejder i fællesskab bestik af året, der kommer og de opgaver og udfordringer, der venter i horisonten. Der sættes også fokus på, hvad kunder og samarbejdspartnere efterspørger. Alt sammen med det formål at blive klogere på kerneopgaven samt hvad der skal til for at løse den på tilfredsstillende vis. Og her kommer kompetencerne ind i billedet – hvorden er status på kompetencekontoen? Hvor er der fornuftige match mellem ogaver og kunnen – og hvor skal der tilføres nye kompetencer? Og hvem har et overskud, der kan deles gavmildt ud af uden at kursuskontoen belastes? På denne fælles baggrund kan der så tages stilling til, hvad der særligt skal tales om i de individuelle MUS.

Det giver professionelt liv og faglig glød i kinderne at være en vigtig del af et VI med retning!