Debriefing handler grundlæggende om at skabe en ramme for et rum, hvor man sammen kan trække sig tilbage
og reflektere over en hændelse udover det sædvanlige.
-Det kan være efter en særligt krævende tid i organisationen med mange forandringer
-Det kan være efter en fyringsrunde
-Det kan være efter en utilsigtet hændelse
-Det kan være efter efter en periode med særligt krævende kunde/patient/borgerkontakt

Målet er tredelt:
1. At den enkelte får lejlighed til at bearbejde sine tanker, oplevelser og følelser for at forebygge belastning
2. At gruppen får lejlighed til at skabe en sammenhængende historie om det, der er sket
3. At opsamle læring der kan gavne samarbejdet fremover.

Jeg arbejder med debriefing på to måder:
1. Procesbistand i forhold til at planlægge, afholde og samle op på en debriefing
Det drejer sig typisk om et formøde og en debriefing på 2-3 timer
2. Uddannelse af fagprofessionelle ift at varetage lettere debriefingopgaver på egen arbejdsplads
Jeg har igennem de sidste 10 år afholdt over 20 2-dages kurser på universitetshospitalerne

Vil du vide mere?
Så ring på 61341019 eller kontakt mig HER