Fortrolighed og diskretion er en æressag.
En aftale er en aftale, så derfor er mine forretningsbetingelser få og enkle.

Almindelige forretningsbetingelser
Jeg sætter pris på at møde de mennesker, som jeg måske skal designe og løse en opgave for.
Derfor foreslår jeg ofte et uforpligtende møde over en kop kaffe hos dig/jer, så vi sammen kan pejle os ind på opgaven og dens omfang – og jeg kan danne mig et indtryk af organisationen og kulturen.
Derefter vil jeg udarbejde et oplæg med overblik over opgavens karakter, formål, succeskriterier, indhold og pris.
Med udgangspunkt i oplægget laver vi så vores endelige aftale.
Det kan ske, at det bliver nødvendigt at flytte en aftalt dato – det finder vi ud af!

Coaching og samtaler
Hvis du bliver syg eller får brug for at ændre en aftale i forbindelse med samtaler og coaching, skal du gøre det senest 24 timer før vores aftale. Afbud mindre end 24 timer takseres med fuld betaling. Rettidig afbud til mandagsaftale  er senest fredag kl 16

Min forpligtethed
Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.
Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Det betyder, at jeg har tavshedspligt, og at jeg ikke videregiver oplysninger til tredjepart.