ARBEJDSFELTER

  • Lederuddannelse og lederudvikling - design, udvikling og afholdelse
  • Forandringsledelse og forandringsprocesser - fra intention til handling
  • Procesarbejde og konfliktløsning i grupper med samarbejdsproblemer
  • GRUS og MUS i et strategisk perspektiv - få mere ud af jeres indsats
  • Coaching og supervision af enkeltpersoner og grupper - både ledere og medarbejdere

UDDANNELSE
Autoriseret af Dansk psykolognævn, juni 2002

Cand. Psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi 1995, Kbh Universitet

ERHVERVSERFARING
- Underviser og vejleder på Diplomlederuddannelsen i samarbejde ml DTU/DJØF 2018-
- Underviser hos AROS Kurser 2012 - 2018
Medstifter af og ansvh. redaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi udgivet af Psykologisk Forlag 2002 – 2012
- Senior Associate i Mannaz´s konsulentnetværk 2002- 2014
(Underviser og proceskonsulent på lederuddannelser fortrinsvis i den offentlige sektor
Underviser på kurser som: Lederens psykologi, Teamledelse, Den motiverende leder, Dit personlige lederskab, Den nye leder, Mannaz Lederuddannelse)
- Eget konsulentfirma etableret 2000 -
- Udviklingskonsulent i uddannelses- udviklingsafdelingen Hvidovre Hospital 1999-2007
( Ledelses- og organisationsudvikling herunder proces- og projektarbejde, coaching, kurser, lederudviklingsforløb)
- Psykolog ved Kolonien Filadelfia, Dianalund 1996-1999
(Leder- og personaleudvikling, konfliktløsning, kommunikation og supervision)
- Barselsvikariat i Tele Danmarks BST som arbejdspsykolog 1995-1996
(Udvikling af psykisk arbejdsmiljø samt krisepsykologisk beredskab)

UDDRAG AF CERTIFICERINGER OG KURSER
KOK - Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko-kreativitet 2017-2019
(2 årig konsulentuddannelse)
Anvendt Mindfulness, Skolen for anvendt meditation 2016-2018
(2 årig instruktør uddannelse)
Desicion Styles, Center for Ledelse, februar 2015

Eksistentialistisk organisationspsykologi, foråret 2011
Certificeret i ActeeChange, Relation Technologies februar 2011
Certificeret i ActeeCommunikation, Relation Technologies 2009
MBTI trin 2, OPP 2008
Narrativ Praksis, 3 ugers træning, DISPUK oktober, 2006
Certificeret i 6Styles, Relation Technologies, februar 2006
Certificeret i FIRO-B, Center for Ledelse november 2004
Certificeret i Global Personal Inventory, DIEU, december 2003
Certificeret i Ledelses Adfærds Analyse, Kjær og Kjerulff, august 2003
Certificeret i Situationsbestemt Ledelse SLII, Center for ledelse, juni 2003
Myers-Briggs Typeindikator Autorisation, DMF januar 2002
Reteaming – løsningsfokuseret arbejde med grupper, workshop, Solution, dec 2002
”Konfliktløsning i organisationer” Kursus med Ståle Einarsen juni 2000
”Psykologen som konsulent” Et-årigt uddannelsesforløb på DISPUK 1997-98