Med psykologien i ryggen skaber vi resultater i praksis

De sidste 25 år har jeg arbejdet i feltet mellem organisation og psykologi som intern udviklingskonsulent og ekstern proceskonsulent, supervisor og coach, udvikler, underviserog procesleder. Mine spidskompetencer er indenfor lederuddannelse, lederudvikling, forandringsledelse, konflikthåndtering, coaching og stressbehandling.

Som erfaren erhvervspsykolog er jeg garant for faglighed og kvalitet i feltet mellem organisation og psykologi. Jeg skaber en tryg ramme, hvor der kan udforskes og udfordres – så det rykker!
Hos mig bliver refleksion og fordybelse kombineret med en ligefrem og pragmatisk tilgang til arbejdslivets udfordringer. Jeg ses som en nærværende, rummelig og motiverende sparringspartner med fokus på ressourcer og muligheder.

Mit mål er at understøtte mennesker og grupper i at tage afsæt i egne kerneværdier og håb og forankre i konkret handling - så de på en givende måde kan indgå i meningsfulde processer med andre mennesker. Det skaber forudsætning for resultater, der er bæredygtige for såvel den enkelte som organisationen.

Det handler om mennesker
Det er krævende at navigere og gå ind og ud af forskellige teams, projekter og opgaver. Derfor skal du kende dig selv; dine værdier og ståsted, dine styrker og udviklingsområder
-og så skal du prøve det af i praksis!

Det handler om relationer
At være i relationer kan være både besværligt og givende! Nogle gange på samme tid. Derfor skal der nogle gange repareres og genafstemmes for at vitalisere samarbejdet på ny.
-det kan vi arbejde med!

Det handler om resultater
Trivsel skabes bedst i et meningsfuldt samarbejde i forhold til at lykkes med kerneopgaven. Derfor skal der skabes mål og sættes kurs, så det er muligt at navigere sammen.
-det skal gøre en forskel!