Min motivation for at dedikere min erfaring og ekspertise til Midt i Livet

 • Vi kan forvente at være erhvervsaktive op mod 40 år efter endt uddannelse
 • Karirere udvikling har ofte fokus på den første halvdel af vores aktive arbejdsliv
 • Mange ledere og medarbejdere oplever at gå i stå midtvejs i arbejdslivet og være alene med det
 • Kræfterne og motivationen slipper op – og det er skamfuldt
 • Mange går for tidligt på pension eller opsiges – hvorved vigtig kapacitet spildes
 • Det er nødvendigt at tænke bæredygtigheden ind også – genbruge og anvende eksisterende erfaringer og kompetencer til gavn for kerneopgaven
 • Mange er i sidste halvdel af karrireren ikke længere drevet af at præstere og vise hvad de kan
  – de er villige til at stille sig til rådighed i en større sags tjeneste, hvis de altså kan komme til og få lov!
 • Der er en stor og uudnyttet kapacitet ift at tænke på tværs, skabe gode løsninger og tjene fremtiden
  – at bruge viden, færdigheder og kompetencer i kerneopgavens tjeneste
 •  Bevægelsen sker ikke af sig selv  - det kræver bevidst transformation at genstarte sit arbejdsliv