Vi taler meget om fordelene ved møder og kontakt via Skype, Zoom og Teams. Udover den åbenlyse fordel i, at møderne er garanteret smittefrie, så udråbes virtuelle møder, hjemmearbejde og online learning som infrastrukturen i fremtidens organisation og læring. For et møde på Teams er både effektivt og tidsbesparende – sikke en produktivitet!

Efterhånden som jeg gør mig min erfaringer på de forskellige medier bliver det også tydeligt, hvad de ikke kan! Kontakten bliver underlig flad. Man er sammen – og så alligevel ikke. På Zoom fortaber detaljerne i den enkeltes ansigt sig, hvis galleriet er stort nok. På Teams ser man ofte kun de sidste 4 personer, der har sagt noget. På Skype er der ofte milisekunders forskel på billede og lyd.
Så produktiviteten er muligvis stor på den korte bane – men vi mister også noget vigtigt. Og konsekvensen begynder mange at kunne mærke.

For hvad gør det ved os at have siddet usynligt med til et møde uden at have sagt noget? Eller omvendt at have sagt noget vigtigt uden at have fået respons?
Det kan sende både krop, tanker og følelser på akut overarbejde.
For dybest set er vi højt-socialiserede flokpattedyr med behov for at høre til.
Relationer er menneskelig kontaktlim. Når vi er sammen med andre har vi den ultimative mulighed for at afstemme eller kalibrere vores eget og den andens nervesystem. Når det lykkes os at skabe god kontakt og mærke resonansen fra hinanden, så kan vi bedre mærke os selv. Det giver tryghed og gør os godt tilpas – hvilket gavner både intellekt og kerneopgave.
Når der er uklarhed og der ikke er mulighed for at afstemme tvivl, efterlades vi ofte med en følelse af indre uro og ubehag. Den indre ordløse sporhund rører på sig. Det kan sætte psyken på overarbejde og kan føre til nedtrykthed og tilbagetrækning. Lige nu er det ekstra hårdt at opleve sig i udkanten af organisationen – at være frit svævende uden at vide, om man er købt eller solgt.

Samtidig forbinder vi os med hinanden på mange subtile niveauer gennem brug af vore sanser ved at observere og spejle kropssprog og ansigtsudtryk. Disse ofte ubevidste men effektive processer har vanskelige vilkår, når vi hver især sidder foran skærmen og dybest set er udleverede til os selv.

Det er nu, vi for alvor mærker effekten af at have været i undtagelsestilstand længe. Vi har brugt vores lager af kriseenergi og reaktionerne sætter ind.
Mange håndterer dette midlertidige vilkår klogt – OG jeg erfarer, at der også er plads til forbedring – her kommer nogle konkrete forslag:
1. Skru OP for personaleledelsen – også selvom der er travlt med krisestyring
Det kan gøres med et ugentlig teammøde – og ved ugentligt eller dagligt at ringe den enkelte medarbejder op. Husk at tal om, hvordan I har det – særligt nu, hvor det for mange bliver svært at bevare optimismen og perspektivet.
2.Vær opmærksom på kollegaer, der trækker sig og holder sig under radarhøjde. Det kan godt være, at de har en fest med uforstyrret at arbejde derhjemme, men det kan lige så godt være, at de er gået helt i stå – og skammer sig over det. Kontakt dem – og lav aftaler om, hvordan kontakten holdes.
3.Kvittér efter de virtuelle møder. Ring eller skriv for at samle op, både hvis der er behov for at give anerkendelse eller drøfte noget nærmere.
4. Søg afklaring, hvis noget nager dig. Chancen for at forfalde til organisatorisk paranoia er større end nogensinde, fordi vi er overladt til os selv. Så check og saml op, hvis du mærker behovet.

Poesi er nødvendig for at rumme en tid som denne – Benny Andersen siger sådan: ”Ånd på mit hjerte og tæl så til ti. Hør, hvor det vågner af glæde. Vis mig dit ansigt før alt er forbi. Da er vi begge til stede!”