Min kronik i Politiken om at arbejde for sagen, blive længere og trives bedre har en række pointer:
-Der er stadig en seriøs og uerkendt aldersbias i mange organisationer
-MUS med medarbejdere over 60 kommer ofte til at handle mere om afvikling end udvikling
-Vi mangler sprog og erfaring med kompetenceudvikling og nytænkning ift erfarne medarbejdere
-En medarbejder på 60 er ikke bare en færdigbagt medarbejder på 38, der er blevet ældre
-Vi har mulighed for at udvikle os hele voksenlivet igennem – og anden halvdel af arbejdslivet
kalder på nye roller og funktioner, der i den grad vil kunne gavne kerneopgaven
– Ledere må gå foran med de gode eksempler – det skal være muligt også for erfarne
medarbejdere at blive og trives i lederrollen.
– Ændringen skal ske indefra i organisationerne, hvor det handler om at nytænke sammen med de
erfarne medarbejdere ift rolle og funktion fremadrettet, så de har mulighed for at blive længere,
trives bedre og give deres unikke bidrag videre.

Læs hele kronikken her: