På en temadag for en gruppe medarbejdere, gik det op for mig, at det kun gav ringe mening for gruppen at drøfte visioner for fremtiden. Visionerne var nemlig i høj grad politisk bestemte og ændrede sig for tiden ganske ofte.
 Det var de ansatte egentlig mere trygge ved, end jeg var. Som de sagde, så var de dygtige til og trivedes med
 “at navigere i kaos hver eneste dag”
Til gengæld fik vi sammen øje på, at de i højere grad lod sig guide af deres værdier i arbejdet med borgerne.
 De kikkede altså INDAD efter referencepunkterne.

Forleden mødte jeg så en leder, som fortalte, at han ikke længere var så optaget af Mission-Vision-Ambition, som han havde været. 
I stedet var han begyndt at holde øje med det han kaldte at
 “finde mønsteret i strømmen af hændelser og beslutninger”
 Han forholdt sig afventende, åbent og tænksomt overfor det mønster, som nogen gange krystallliserede sig for den opmærksomme iagttager. Man kunne sige, at han kikkede NEDAD for at finde vejen. Måske er vi blevet så vante til at orientere os FREMAD, at vi helt har glemt at holde øje med vores INDAD og NEDAD??

At tænke sig om skridt for skridt
For nogle år siden var jeg kursusleder på et kursus om strategi. På vej ud af døren spurgte jeg min søn om, hvordan han ville definere begrebet strategi. Han sagde: “Strategi er at tænke sig om skridt for skridt”
Hvor kom det nu fra? Det handlede om, at han spillede (alt for mange) rollespil på sin PC. Og i rollespil er det betydningsfuldt hele tiden at tage bestik af en foranderlig situation, før man beslutter sig for sit næste træk. For spillet bevæger sig mens man spiller.

Ofte defineres strategi som “vejen ad hvilken” man som organisation når sine mål.
Den vej er ikke længere så bred, sigtbarheden ikke altid i top og målene har det med at flytte sig i hastigt tempo. Det kan gøre både ledere og medarbejdere rundtossede.
Vi lever i en tid, hvor de organisatoriske vinde blæser fra skiftende retninger, og hvor sigtbarheden ofte er uhyre ringe. Og når der er tæt tåge, så hjælper det som bekendt ikke at tænde det lange lys.

Mening på midlertidig basis
Derfor er der behov for at bevæge sig opmærksomt og bevidst.
For den enkelte, for gruppen og for lederne.
Det gælder om at have fokus på:
1. Det indre kompas; Hvilke værdier guider mig/os i arbejdet som vigtige og betydningsfulde retningsgivere?
2. At holde øje med, hvilket mønster af hændelser og beslutninger, der samler sig og kan udgøre trædestenene for dagligdagens opgaveløsning.
3. At tage fælles bestik af, hvordan man opmærksomt bevæger sig skridt for skridt i forhold til at opnå, hvad man gerne vil – værdierne taget i betragtning.