Hvem holder du rummet for?
Hvem holder rummet for dig?

At ”holde rummet” er en metafor for det at skabe og opretholde en ramme for en gruppe af mennesker – både i materiel og psykologisk forstand.

Der er behov for Ramme og Rum som aldrig før.
Grænse Løsheden kryber ind under huden på os. På den ene side som et åbent felt af uanede muligheder. På den anden side som et svimlende sug uden ende.
Længslen efter ro, ramme og retning anes lige akkurat under overfladen. Responserne er mange og ikke altid hensigtsmæssige.
Mange ledere og medarbejdere overlever kun lige akkurat arbejdslivets mange møder, som ofte afløser hinanden i en lind strøm. De har lært sig at træde vande! Det vil sige, at de netop leverer det, der skal til under mødet. Intet mere – intet mindre! Forberedelse og opfølgning spænder det næste møde effektivt ben for. God ledelse kræver ramme og rum – at vi kan mødes og fokusere for en stund. Som at træde ind i et telt med teltdugens beskyttende ramme rundt om – og bålets gløder som et fælles fokuspunkt. Her samler man sig. Her stoler man på, at rammen har ens ryg. Her rykker man tættere sammen om bålet og varmer sig ved det fælles fokus. Her besinder man sig på, hvad man kommer fra, hvad man træder ind med, hvad man skal sammen – og hvordan det kommer til at ske.

Hvem holder du rummet for?
Hvem holder rummet for dig?