Ydelser

Fast i målet – blød i processen!

At udvikle organ­i­sa­tio­nen sammen kræver en fokuseret indsats – hvad enten man vil arbejde med sin feedback-kultur, styrke ledelses­samar­be­jdet på tværs, navigere i komplek­sitet eller arbejde med forebyggelse af overbe­last­ninger.
Det kan være svært at tage fat på – for det kan opleves som en udsat position at have en umiddel­bar forståelse af proble­mernes omfang uden helt at vide, hvad man egentlig gerne vil have i stedet.
Det hjælper jeg med at finde ud af og få sat ord på. Jeg har få færdi­ge koncepter men mange spørgsmål for at afklare, hvad I egentlig vil og ønsker at opnå.

Dernæst vil jeg hjælpe med at designe det ønskede udviklings­for­løb, rammesætte og afvikle planlagte aktiviteter – og holde jer op på at få omsat de gode inten­tion­er til daglig praksis.
Det, jeg kan som erhvervsp­sykolog, er at skabe Ramme og Rum, så det er muligt at tale om det, der betyder noget.