Fortro­lighed og diskre­tion er en æressag.
En aftale er en aftale, så derfor er mine forret­nings­betingelser få og enkle.

Almin­delige forret­nings­betingelser
Jeg sætter pris på at møde de mennesker, som jeg måske skal designe og løse en opgave for.
Derfor fores­lår jeg ofte et uforplig­tende møde over en kop kaffe hos dig/jer, så vi sammen kan pejle os ind på opgaven og dens omfang – og jeg kan danne mig et indtryk af organ­i­sa­tio­nen og kulturen.
Derefter vil jeg udarbe­jde et oplæg med overb­lik over opgavens karak­ter, formål, succeskri­terier, indhold og pris.
Med udgangspunkt i oplægget laver vi så vores endelige aftale.
Det kan ske, at det bliver nødvendigt at flytte en aftalt dato – det finder vi ud af!

Coach­ing og samtaler
Hvis du bliver syg eller får brug for at ændre en aftale i forbindelse med samtaler og coach­ing, skal du gøre det senest 24 timer før vores aftale. Afbud mindre end 24 timer takseres med fuld betal­ing.

Min forpligteth­ed
Jeg er medlem af Dansk Psykolog Foren­ing.
Som autoris­eret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske Princip­per for Nordiske Psykologer. Det betyder, at jeg har tavshed­spligt, og at jeg ikke videre­giv­er oplysninger til tredjepart.