Jeg holder løbende kurser – både åbne og virksomhedsin­terne!
I skal ikke være ret mange, før det kan betale sig at trække kurset ind i organ­i­sa­tio­nen fremfor at sende medar­be­jdere og ledere ud af huset på forskel­lige kurser.
Gevin­sten er til at få øje på; I skaber et fælles sprog, der arbejdes med aktuelle og genkendelige
udfor­dringer og I styrk­er jeres netværk
I øjeblikket udbyder jeg følgende kurser:
Praksis­nær foran­dringsledelse
Det person­lige leder­skab
Revitalis­er MUS i et strate­gisk perspek­tiv
Mindful­ness til arbejds­brug
Kommu­nika­tion og konflik­thånd­ter­ing

Kontakt mig på info@birgittesvinth.dk for flere oplysninger
Husk at jeg aller­helst skræd­der­syr kurset til jeres udfor­dringer.