Forandringsprocesser

At navigere i forandring med trivslen i behold

Som erhvervspsykolog er mit bidrag at understøtte, at ledere og medarbejdere kommer styrkede gennem forandringer med deres motivation og handlings kompetencer i behold.
Jeg har erfaret vigtigheden af at gøre forandring til en meningsfuld proces, hvor den enkelte føler sig mødt og inddraget undervejs.

Forskning viser, at mange forandringsprocesser ikke lykkes som planlagt - og at det er den menneskelige faktor, det handler om!
Planer og strategier er nødvendige forudsætninger. Det handler om at komme i mål med forandringsbeslutninger – men også om at byde den enkelte medarbejders forandringspotentiale og bidrag velkomment. Virksomheder, der tillader og opmuntrer denne form for selvledelse, opnår de bedste resultater.

Eksempler på løste opgaver:
Et fælles sprog for forandring - brug af simulation og on-line learning
Procesbistand ved implementering af ændrede arbejdsgange i en organisation
Procesbistand ved fusion mellem to afdelinger
Procesbistand til ledergruppe som gennemførte større forandringsproces