Hvem holder du rummet for?
Hvem holder rummet for dig?

At ”holde rummet” er en metafor for det at skabe og opretholde en ramme for en gruppe af mennesker – både i materiel og psykol­o­gisk forstand.

Der er behov for Ramme og Rum som aldrig før.
Grænse Løshe­den kryber ind under huden på os. På den ene side som et åbent felt af uanede mulighed­er. På den anden side som et svimlende sug uden ende.
Længslen efter ro, ramme og retning anes lige akkurat under overfladen. Respon­serne er mange og ikke altid hensigtsmæs­sige.
Mange ledere og medar­be­jdere overlever kun lige akkurat arbejd­slivets mange møder, som ofte afløs­er hinan­den i en lind strøm. De har lært sig at træde vande! Det vil sige, at de netop lever­er det, der skal til under mødet. Intet mere – intet mindre! Forbere­delse og opføl­gn­ing spænder det næste møde effek­tivt ben for. God ledelse kræver ramme og rum – at vi kan mødes og fokusere for en stund. Som at træde ind i et telt med teltdugens beskyt­tende ramme rundt om – og bålets gløder som et fælles fokus­punkt. Her samler man sig. Her stoler man på, at rammen har ens ryg. Her rykker man tættere sammen om bålet og varmer sig ved det fælles fokus. Her besin­der man sig på, hvad man kommer fra, hvad man træder ind med, hvad man skal sammen – og hvordan det kommer til at ske.

Hvem holder du rummet for?
Hvem holder rummet for dig?