Sæt Læring på Spil

Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig
Søren Kierkegaard

Det handler om læring og vi skal bruge tiden klogt. Derfor bruger jeg ofte simula­tion­er og udval­gte koncepter i mine opgaver. Det gør jeg af to grunde!
1. For at skabe en knagerække, der kan system­a­tis­ere kendt viden og erfaringer, så det bliver muligt at navigere klogere og mere bevidst
2. For at skabe en oplevelse, hvor det er muligt at eksper­i­mentere og lære – uden at bordet fanger!

Det giver mening, hvis I gerne vil blive bedre til:
At skabe et fælles sprog for foran­dring og gøre jeres foran­dring­sprocess­er mere effek­tive
At lede bevidst med viden om Emotionel Intel­li­gens i ryggen
At gøre kommu­nika­tion med borgere mere profes­sionel, inddra­gende og tydelig

Kontakt mig på info@birgittesvinth.dk eller 61341019, så kommer jeg ud og viser jer HVORDAN!