At lede sig selv og hinanden klogt i en krævende tid

Det kræver sit at bære vægten af sit eget følelses­liv for tiden. Derfor må vi passe godt på os selv og hinan­den.

I krisetid overvældes de fleste af både følelser og tanker om, hvordan det hele skal gå. Det kan kræve hjælp af finde tilbage til sine kompe­tencer og sunde fornuft hver for sig og sammen. Der skal stabilis­eres, evalueres og sættes i perspek­tiv, og det kan jeg hjælpe jer med:
Individ – Genfind balan­cen med egne ressourcer og kompe­tencer i ryggen
Leder – Styrk leder­sk­a­bet i en krævende tid
Gruppe – Design af proces, der hjælper jer godt videre sammen

Jeg arbejder på følgende måder:
Ansigt til ansigt – Når vi skal nå langt på kort tid
Mailråd­givn­ing – Ved behov for konkret råd og vejled­ning
Telefonisk dialog – Ved behov for dybere sparring
Online coach­ing – Når det ikke kan være anderledes

Kontakt mig på info@birgittesvinth.dk eller 61341019